GDPR

GDPR-policy

- hur vi hanterar dina uppgifter

Irisindra Hälsoutbildningscenter ser med största respekt på hantering av kunders, intressenters och samarbetspartners data och hantering sker i enlighet med lagar och regler inom området och alltid med respekt för individen.

Grundprincipen är att data och anteckningar endast ska sparas i de situationer då det behövs för att kunna göra ett kvalitativt gott arbete.

Vi har en strikt sekretesspolicy som omfattar såväl anställda som konsulter.


Data lagras endast för att kunna genomföra våra uppdrag på ett kvalitativt gott sätt och för att möta ditt intresse av att följa oss.


Tillägg i olika lagringssystem görs främst i form av att kunden själv aktivt fyller i sina uppgifter som när du på vår webbplatsen fyller i ett intresseformulär eller genomför ditt val genom att trycka på en anmälnings-/bokningsknapp eller liknande.


Uppgifter som Irisindra själv lagrar baseras på kontaktuppgifter kund själv aktivt uppger för att säkra korrektheten i lagrade uppgifter.


Vår webbplats använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och förenkla för oss att möta dina behov. Dessa informeras om när du kommer in på siten.

Rätt att få sina uppgifter raderade

Var och en äger den självklara rätten att få sina data raderade närhelst så önskas.


Meddela via mail så tar vi bort dig.


Intressenter kan även närsomhelst ta bort sig själva från nyhetsbrevsutskick, eller bryta kontakt på sociala media.