Utbildningar

Irisindra Hälsoutbildningscenters utbildningar och kurser för inre ro och personlig utveckling

Övriga utbildningar och kurser


Healing- och andningsterapeut


Healing - Det osynliga kraft (fysisk:väntande)

Webkurser

  • Kroppen talar till dig
  • Träna upp din intuition och låt dig vägledas igenom intuitionen
  • Kroppsrörelser för alla
  • Healing - Det osynligas kraft

Nätverka är att vara en del i en större gemenskap