Kroppen talar till dig

Kroppen talar till dig

Vill du ta del av den information som din kropp redan bär på?

Då är du en av oss. En växande skara människor som vill få en ökad kunskap och förståelse om hur psyket är kopplat till kroppens olika delar. Vi vill helt enkelt bli bättre

på att lyssna när kroppen talar till oss.  


Föreställ dig att du förstår din kropp, att du kan lyssna på och tala med den. Bakom varje spänning finns en händelse. Om du får ont i kroppen kan du lära dig att förstå varför, förstå sambandet mellan kropp och psyke.

När så mötet mellan kropp, tanke och känsla uppstår öppnas nya energibanor upp och energi och rörelse flödar friare i kroppen. Det kommer att hända något nytt som inte går att uppfatta när de är åtskilda från varandra. 

Nu kör vi live på distans den 5-6 februari 2022

lördag 5/2 kl. 10.00-16.00

söndag 6/2 kl. 10.00-16.00

Boka din plats här!Du kan beställa hem till din dator, padda eller mobil 

1. En kortare gratis introduktion till Kroppen talar till dig. Här ligger fokus på den övergripande beskrivningen av kroppens indelning och hur kroppen är knuten till psyket.

 

2. En kortare kurs i Kroppen talar till dig. Här är fokus på benen - från fötterna och upp till höfterna.

 

3. En längre kurs i Kroppen talar till dig. Här ingår alla kroppens olika psykiska områden från fötterna upp till huvudet.

 

Efter den stora (längre) kursen i Kroppen talar till dig kommer du, genom en ökad kunskap och förståelse om hur psyket är kopplat till kroppen, bli generellt bättre på att lyssna och på så vis ta del av den information som din kropp redan bär på.


Välkommen att beställa via knapparna ovan eller under fliken BOKA.