Kroppen talar till dig från fot till huvud

Kroppen talar till dig: Från fot till huvud

Du känner utan att tvekan att detta verkligen är något för dig. Du vill gå den längre kursen i Kroppen talar till dig med alla kroppens delar från tårna upp till huvudknoppen. Varsågod! Här ingår alla kroppens olika psykiska områden från fötterna upp till huvudet. Här ingår självklart även benen och introduktionen.


Du behöver inte föreställa dig att du förstår din kropp, att du kan lyssna på och tala med den. Du vet att det är så och vill lära dig mer. Du har en förförståelse för t ex din kropps spänningar och att det bakom varje spänning finns en händelse, att du kan lära dig att förstå varför och att förstå sambandet mellan kropp och psyke. Du har en förståelse för eller nyfikenhet på hur mötet mellan kropp, tanke och känsla kan öppna nya energibanor där energi och rörelse kan flöda friare i kroppen och att det därmed kan hända något nytt som inte går att uppfatta när de är åtskilda. 


Om du utan att tvekan känner att detta verkligen är något för dig då kan du självklart hoppa över både introduktionen och den kortare kursen, med fokus på benen och i stället välja den längre kursen i Kroppen talar till dig där alla kroppens delar ingår.


Efter den stora (längre) kursen i Kroppen talar till dig kommer du, genom en ökad kunskap och förståelse om hur psyket är kopplat till kroppen, bli generellt bättre på att lyssna och på så vis ta del av den information som din kropp redan bär på. Du kan även fortsätta att utbilda dig till Healing- och avspänningsmassör eller Healing- och andningsterapeut. Då får du tillgodoräkna dig den längre av kurserna ovan. 


Välkommen att bli en av oss!

Catarina Bäckstrand

Kate Andersson