Healing- och avspänningsmassör

Healing- och avspänningsmassör

Irisindra Hälsoutbildningscenter har tagit över Kildens ettåriga utbildning till Avspänningsmassör och förbereder en treåriga utbildning likvärdig Kildens treåriga utbildning Healingmassage och samtal. Kurserna nedan är likvärdiga de kurser som ingått i Kildens utbildningar i Köpenhamn.

Grundkurs

Delkurs 1

På grundkursen som är steg 1 lär du dig en omsorgsfull och rofylld massage, ett kraftfullt redskap för personlig utveckling på djupet. Du får kunskap om kroppens olika psykiska områden och hur psyket är kopplat till massagen. Du får också ökad kroppsmedvetenhet, självkännedom och grundtrygghet. Du lär dig grundläggande healingmassage. Efter kursen kan du ge familj och vänner en rofylld och avslappnande massage.

 

 Läs mer om steg 1

 

Kursdatum

Healingmassage - grundkurs

16-20 februari, 2022

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

Polarietsmassage (delkurs 2)

20-24 april, 2022

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen


Chakramassage (delkurs 3)

17-21 november, 2021

8-12 juni, 2022

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

 

Psykisk massage (delkurs 4)

21-25 september, 2022

Plats: Hedefors bruk , Stenkullen


Frigörande massage (delkurs 5)

23-27 november, 2022

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

 

Examen

Healing- & Avspänningsmassör

17-19 februari, 2023

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen


Påbyggnadskurs

Healingmassage och andning

13-17 oktober, 2021

Plats: Hedefors bruk, Stenkullen

 


Boka här

Polaritetsmassag
Delkurs 2

Under kursen jobbar vi med polaritetstekniker som förbinder och skapar balans mellan kroppens olika delar och som därigenom också är med och skapar helhet i psyket. Vi kommer att öva på att uppleva energi, såväl i massagen som i olika inkänningsövningar. Du kommer att öka din kunskap om dig själv och börja se dig själva med de motsatser du rymmer av både styrkor och svagheter. På så vis kan du nå till en inre ro och känna dig mer hel som människa.


Massage och Chakra

Delkurs 3

Under kursen lär du dig att jobba med utveckling och balansering av kroppens chakra, som har en stor betydelse för vår utveckling och för vårt psyke. Vi varvar teori med praktik, så att du får kunskap om och upplevelse av hur kroppens chakra hänger ihop med kropp, tanke och känsla.


Psykisk massage

delkurs 4

Under kursen lär du dig att jobba med de psykiska strömmarnas energipunkter, healing tillsammans med massage. Det hjälper dig att stärka din medvetenhet om vad du tar emot och vad du ger ut. Du kommer att öka din kunskap om dig själv och ditt sätt att vara mot andra och mot dig själv. Vi varvar teori med praktik, så att du får kunskap om och upplevelse av hur kroppens psykiska strömmar hänger ihop med kroppsmedvetenhet, tankar och känslor.Frigörande massage

Delkurs 5

Under kursen lär du dig att kombinerar den grundläggande healingmassagen med mjuka rörelser och stretch som öka rörligheten i lederna. De olika psykiska områdena möter varandra i lederna och här integrerar och binder vi ihop dem.


Certifiering/examen

Healing- och avspänningsmassör

Certifiering/examen  omfattar två dagar där du gör ett teoretiskt  och ett praktiskt prov.

Du lämnar även in en rapport på de praktikklienter som du jobbat med under  utbildningen.


Påbyggnad

Healingmassage och andning

- en helt ny påbyggnadskurs för dig som är utbildad Healing- och avspänningsmassör eller Healingmassör och samtalsterapeut.


Andningen är grunden till vår hälsa och dessa fem kursdagar kommer att ge dig ytterligare redskap i att stå fast i dig själv och ge din personliga utveckling en skjuts framåt.

Med förbättrad andning kan du hjälpa dig själv och dina kunder än mer att t ex lugna en stressad hjärna, minska smärta och värk, få bättre sömn, stabilisera blodtryck och lindra astma med mera.


På kursen tar du del av teori om andningen och dess påverkan på kroppen kopplat till olika tekniker i massagen. Vi jobbar även med fristående övningar så att du har möjlighet att ge dina kunder övningar att ta med hem för en förbättrad vardagsandning.STUDIEPLAN