Utveckla din intuition...

Träna upp din intuition och 

låt dig vägledas igenom den

OBS! Gratiskursen måste bokas på Bokasidan innan du kan kommer in

via länken ovan.

Vill du ta del av den information som din kropp är redo att ta emot?

Då är du en av oss. En växande skara människor som vill få en ökad kunskap

och förståelse om hur intuitionen talar till oss i alla våra val och utmaningar vi

står inför i livet. Hur vi med hjälp av intuitionens röst lättare kunna göra bättre

val, och inte låta våra rädslor styra över oss och våra liv.

Att helt enkelt bli bättre på att lyssna när kroppen och intuitionen talar till oss. 

Behöver vi lita på och utveckla vår intuition?

Behöver vi lägga energi och tid på att alltid träna och utveckla vår intuition?

Ja, det är nog det viktigaste vi kan göra när det gäller vårt inre växande, samt att underlätta för de val och utmaningar som livet ger oss.


Lämnar du ifrån dig din kraft och dina drömmar?

Om du gör det, hur vore det att få hjälp med att skapa dina drömmar och att ha full tillgång till din intuition?

I tider som dessa när så många lever i rädslan, hur vore det att känna att du har tillgång till din kraft och veta hur du ska kunna må bättre när rädslan fångar dig?

Vår intuition är en kraftfull bundsförvant

Med en väl utvecklad intuition befinner du dig i “flödet” och får då ofta uppleva den synkronicitet som uppstår när universum hjälper dig att fullfölja dina avsikter.


Intuitionen stimulerar vår kreativitet. Den visar oss nya vägar i vårt liv, i olika valsituationer, ger oss en känsla för rätt tidpunkt, hjälper oss att förbereda oss när vi behöver ta nödvändiga risker, i jobbsituationer samt hjälper oss att förbättra våra relationer. 


Du kan beställa hem till din dator, padda eller mobil

1. En kortare gratis introduktion till Träna upp din intuition och låt dig vägledas genom den.
2. En intuitionskurs: Träna upp din intuition och låt dig vägledas genom den. Här får du ta del av fler övningar, meditationer och teori om intuition, samt om vikten av att älska sig själv. Efter denna kurs i Träna upp din intuition och låt dig vägledas genom den kan du, genom en ökad kunskap och förståelse om hur viktig vår intuition är och vikten av att träna upp denna förmåga, bli generellt bättre på att lyssna inåt till intuitionens röst, och på så vis ta del av den information som din kropp är redo att ta emot.


Välkommen att köpa din kurs via länkkanpparna ovan eller under fliken BOKA.